Nord gravferd

Priser

Klikk her for priser på kister og urner. 
TjenestePrisMakspris
Honorar*25502550
Honorar690690
Administrasjonskostnad*649649
Konferanse dagtid*750750
Konferanse kveldstid*950950
Henting i hjem inkl.mannskap*32503250
Bringing av tom kiste til bårerom/dødssted990990
Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost* (under 20 km)23
All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Kabelvåg. Etter 20 km påløper kmtillegg.
Nedlegging i kiste*16001600
Utstyr og hygienemateriell690690
Ekstra hygiene ved fullt smittevern utstyr (pr.pers)6901290
Syning dag*750750
Syning kveld*12001200
Tilrettelegging og pynting for seremoni*25002500
Startpris bårebil*13001300
Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost* (over 20 km)38
All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Kabelvåg. Etter 20 km påløper kmtillegg. Transport over 20 km vil i de fleste tilfeller dekkes av NAV
Minstepris bårebil ved seremoni*42504250
Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost*23
Egenandel NAV båretransport til grav over 20 km*28682868
All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Svolvær. Etter 20 km påløper kmtillegg.
Mannskapskostnad dag pr.time*750
Mannskapskostnad kveld pr.time*950
Mannskapskostnad natt / helg pr.time*1250
Kremasjon**65007500
Trekors / ventetegn650650
Kondolanseprotokoll400400
Minnebok 1. gratis, pris pr stk550550
Sanghefter 30 stk12001700
Sanghefter 50 stk13001850
Sanghefter 75 stk14002000
Sanghefter 100 stk15502150
Sanghefter 125 stk16002300
Sanghefter 150 stk17002450
Sanghefter 200 stk20002750
Sanghefter 300 stk25003200
Ekstra layout og design utover standard faktureres pr.time750
Håndbukett150150
Streaming etter avtale35007500
Musiker (2)*20004000
* Utenfor avgiftsplikt
** Utenfor avgiftsplikt. Pris for kremasjon avhenger av hvilket krematorium som tar imot.

Våre verdier

For oss er det en selvfølge, men vi forteller gjerne om hva som er viktig for oss.

• Hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

• Taushet med hensyn til personlige forhold.

• Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen.

• Å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle.

• Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil.

• Å informere om priser (nordgravferd.no/priser).

• Ha spesifiserte regninger for byråets tjenester.

• Kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse.

Nord Gravferd AS
Idrettsveien 7
8300 Svolvær

Org.nr
926 060 899

Vakttelefon
760 88 000

Daglig leder
Ruben Skifjord

website by iotek AS